Felhívás

VERSENYFELHÍVÁS

Országos Elsősegély-ismereti Verseny - 2022

Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány

Országos Elsősegély-ismereti Versenyt hirdet:

3-4. osztályos

5-6. osztályos

7-8. osztályos

9-12. osztályos tanulók

számára.

Az Elsősegélynyújtás Referencia Iskolahálózat iskolái 7-8. és 9-12. évfolyamon ÖNÁLLÓ kategóriában nevezhetnek (7-8. REF iskola, 9-12. REF iskola).

Az előző évekkel ellentétben az egészségügyi iskolák NEM önálló kategóriában, hanem a 9-12. osztályosokkal együtt nevezhetnek a versenyre.

 

A verseny célja:

A szervezők célja egy magas színvonalú, hazai és nemzetközi szakmai iránymutatásokra, valamint modern oktatásmódszertani alapelvekre épülő verseny lebonyolítása.

Kiemelt cél a diákok elsősegélynyújtási, egészségvédelmi és egészségfejlesztési ismereteinek fejlesztése. Ennek tükrében a versenyfelkészítés, mint prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a felkészítő pedagógus (amennyiben a felkészítő pedagógus) heti óraszámában elszámolható.

 

Célcsoport:

A hazai és határon túli oktatási intézmények 3-12. osztályos tanulói.

 

Jelentkezés:

A versenyre az iskolaiversenyek.hu weboldalon keresztül lehet jelentkezni, jelentkezési határidő 2022. március 1. Az egyes kategóriákban a versenyfeladatok részben eltérőek.

A versenyre háromfős csapatok jelentkezését várják, egy iskola több csapattal is képviseltetheti magát, nem feltétel, hogy egy csapatban csak azonos korú diákok versenyezzenek. Felkészítő lehet pedagógus, egészségügyi dolgozó, de akár szülő is. Nevezhetnek határon túli csapatok és iskolától független szervezetek (alapítványok, diákmozgalmak, önképzőkörök stb.) is.

  

A verseny tartalma:

Elméleti rész

Az elméleti rész három internetes fordulóból áll. A verseny honlapján (iskolaiversenyek.hu) megjelent feladatokra a megadott - elsősorban internetes - szakirodalom alapján kell válaszolni. Főbb témakörök: anatómia, baleset-megelőzés, élettan, elsősegély-ismeretek, egészségvédelem, egészségfejlesztés és balesetvédelem.

Elődöntő

A 3-4. és 5-6. osztályos kategóriában elődöntő NEM kerül megrendezésre.

A 3-4. osztályos kategória végeredménye a 3 online forduló alapján kerül meghatározásra.

A 7-8., 9-12. osztályos kategóriában megrendezett elődöntő online formában, Microsoft Teams felületen zajlik, előre meghatározott feladatokból áll. Ezek közt szerepelnek kötözések, fektetések és szituációs gyakorlatok. Az elődöntőbe azon csapatok kapnak meghívást, amelyek eredménye a 3 internetes fordulón eléri a 85%-ot, kategóriánként legfeljebb 10-10 csapat ( I. 7-8. osztály, II. 7-8. REF iskola, III. 9-12. osztály, IV. 9-12. REF iskola).

Döntő

Az 5-6. osztályos kategóriában a 3 internetes forduló alapján legjobban teljesítő 10 csapat kerül az ONLINE döntőbe.  Az ONLINE szimulációs döntő részben előre meghatározott feladatokból áll.

A 7-8., 7-8. REF, 9-12. és a 9-12. REF kategóriában megrendezett ONLINE döntőre az elődöntőben legjobban teljesítő csapatok kapnak meghívást. Minden kategóriában 7-7 csapat.

Az elődöntőbe/döntőbe egy iskola, kategóriánként maximum egy csapatot delegálhat, azonos pontszám esetén az iskola dönti el, melyik csapatát szerepelteti.

Az elődöntőn/döntőn NEM vehet részt olyan csapat, amelynek mindhárom tagja az előző évi döntőn, adott kategóriában is részt vett. Kettő, korábbi döntőn részt vett csapattag részvétele megengedett.

A versenyre nemcsak olyan diákok jelentkezését várják, akik jártasak a segélynyújtásban, hanem azokét is, akik szeretnék azt elsajátítani!

 

Finanszírozás:

A szervezők a szervezési költségeket, továbbá a nyeremények költségeit részben a befizetett részvételi díjból, részben a támogatói felajánlásokból fizetik.

A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szakmailag támogatott, a nevezési díj kiegyenlítését az iskolafenntartó biztosíthatja.

3-4. osztály

Ingyenes*

*A regisztráció során a számlázási adatokat ugyanúgy meg kell adni, a díjbekérőt is kiállítja az automata rendszer, azonban azt befizetni NEM szükséges!

 

5-12. osztály

Egy intézmény, egy kategória, egy csapat: 9.000 Ft

Egy intézmény, egy kategória, két csapat: 18.000 Ft

Minden további csapat az adott intézményből ingyenesen vehet részt a versenyen.

 

A határon túli csapatok nevezése díjtalan!*

*A regisztráció során a számlázási adatokat ugyanúgy meg kell adni, a díjbekérőt is kiállítja az automata rendszer, azonban azt befizetni NEM szükséges!

 

Elsősegély Referencia Iskolahálózat tagjai számára kategóriánként egy csapat nevezése díjtalan.*

*A regisztráció során a számlázási adatokat ugyanúgy meg kell adni, a díjbekérőt is kiállítja az automata rendszer, azonban azt befizetni NEM szükséges!

 

A nevezési díjat banki átutalással szükséges teljesíteni a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra:

10918001-00000044-72080016

Kedvezményezett: Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány

Megjegyzésként kérjük feltüntetni a díjbekérő sorszámát!

 

Tervezett ütemezés:

2022. február 14. 1. forduló megjelenése
2022. március 7. 1. forduló beküldési határidő 23:59
2022. március 14. 2. forduló megjelenése
2022. április 4. 2. forduló beküldési határidő 23:59
2022. április 11. 3. forduló megjelenése
2022. május 2. 3. forduló beküldési határidő 23:59
*2022. május 13. 5-6. osztály döntő (*tervezett időpont)
*2022. május 20-21. 7-12. osztály/REF iskola elődöntő (*tervezett időpont)
*2022. május 27-28. 7-12. osztály döntő/REF iskola (*tervezett időpont)

Regisztráció és bővebb felvilágosítás a verseny honlapján: http://iskolaiversenyek.hu

REGISZTRÁCIÓ>>

 

Támogatóink